Βαγγέλης (Vangelis) – Βρυασσίς (Bryassis)

 Βαγγέλης, Vaggelis, Vangelis: Informal variant of Εὐάγγελος (Evangelos), bearer of good news. From εὐ (good) and ἂγγελος (bearer of news).

Βαγγελία, Vangelia: Informal variant of Εὐαγγελία (Evangelia), bearer of good news. From εὐ (good) and ἂγγελος (bearer of news).

Βαγγελινός, Vaggelinos: Informal variant of Εὐάγγελος (Evangelos), bearer of good news. From εὐ (good) and ἂγγελος (bearer of news).

Βαγγελίτσαα, Vangelitsa: Informal variant of Εὐαγγελία (Evangelia), bearer of good news. From εὐ (good) and ἂγγελος (bearer of news).

Βαγγελιώ, Vaggelio: Informal variant of Εὐαγγελία (Evangelia), bearer of good news. From εὐ (good) and ἂγγελος (bearer of news).

Βάγγος, Vaggos: Informal variant of Εὐάγγελος (Evangelos), bearer of good news. Fron εὐ (good) and ἂγγελος (bearer of news).

Βάγια, Vagia, Vaya: From of βάϊς (vais), leaf of a palm tree.

Βάγιας, Vagias, Vayas: Informal variant of Βάϊος, from βάϊς (vais), leaf of a palm tree.

Βαθυκλής, Βαθυκλῆς, Vathyklis, Vathycles: A deeply glorious person. From βάθος (bathos), depth, and κλέος (kleos), glory.

Βάϊος, Vaios, Vaius: From of βάϊς (vais), leaf of a palm tree.

Βάκις, Vakis: A prophet, a seer. From βακίζω (vakizo), to prophesize.

Βάκχιος, Bacchios, Bacchius: Someone inspired, in a frenzy, or filled with the spirit of the god Bacchus / Dionysus. From ἰάχω (iacho), to shout, cry.

Βακχίς, Vacchis: Someone inspired, in a frenzy, or filled with the spirit of the god Bacchus / Dionysus. From ἰάχω (iacho), to shout, cry.

Βάκχος, Bakchos, Bacchus: Someone inspired, in a frenzy, or filled with the spirit of the god Bacchus / Dionysus. From ἰάχω (iacho), to shout, cry.

Βαλάντης, Valantis, Valantes: Informal variant of Βαλάντιος. Possibly, a frugal person, from βαλλάντιον (vallantion), pouch, purse. Alternatively, a javelin thrower from βάλλω (vallo), to throw.

Βαλάντιος, Valantios. Possibly, a frugal person, from βαλλάντιον (vallantion), pouch, purse. Alternatively, a javelin thrower from βάλλω (vallo), to throw.

Βαλσαμία, Valsamia, Balsamia: Soothing like balsam, providing solace. From βάλσαμος (valsamos, balsam), a therapeutic herb.

Βαλσαμίνη, Valsamini, Balasmene: Soothing like balsam, providing solace. From βάλσαμος (valsamos, balsam), a therapeutic herb.

Βαρβάρα, Varvara, Barbara: Intractable, untamable.  From βάρβαρος (varvaros), barbarian. The original definition of barbarian was “non-Greek speaker”, hence, non-Greek.

Βαρσάμης, Varsamis, Barsames: Soothing like balsam, providing solace. From βάλσαμος (valsamos, balsam), a therapeutic herb.

Βάρσαμος, Varsamos, Barsamus: Soothing like balsam, providing solace. From βάλσαμος (valsamos, balsam), a therapeutic herb.

Βάρσος, Varsos: Soothing like balsam, providing solace. From βάλσαμος (valsamos, balsam), a therapeutic herb.

Βασιλεία, Vasileia, Basileia: Variant of Βασίλειος, regal. From βασιλεὺς (basileus), king.

Βάσια, Vasia: Regal. Informal valiant of Βασιλική (Vasiliki). From βασιλεὺς (basileus), king.

Βασιλείδης, Vasileidis, Basliseides: Variation of Βασίλειος, regal. From βασιλεὺς (basileus), king.

Βασίλειος, Valileios, Basileios, Basil: Regal. From βασιλεὺς (basileus), king, which is worth noting derives from βάσις (vasis), basis, and λαὸς (laos), the people, i.e. a ruler whose ultimate basis is popular support, not divine right. But I digress!

Βασιλεύς, Vasileus, Basileus: Regal. From βασιλεὺς (basileus), king.

Βασίλης, Vasilis, Basiles: Regal. Informal variant of Βασίλειος, Basil. From βασιλεὺς (basileus), king.

Βασιλική, Vasiliki, Basilice: Regal. From βασιλεὺς (basileus), king.

Βασιλίσκος,Vasliliskos, Basiliscus: Prince-like. Diminutive of βασιλεὺς (basileus), king.

Βάσιλος, Vasilos, Basilus: Variation of Βασίλειος (Basil). From βασιλεὺς (basileus), king.

Βασίλω, Vasilo: Regal. Informal valiant of Βασιλική (Vasiliki). From βασιλεὺς (basileus), king.

Βάσος, Vasos, Basos: Regal. Informal variant of Βασίλειος (Basil). From βασιλεὺς (basileus), king. Commonly used in Cyprus.

Βάσσα, Vassa, Bassa: Regal. Informal variant of Βασίλειος (Basil). From βασιλεὺς (basileus), king.

Βάσσος, Vassos, Bassus: Regal. Informal variant of Βασίλειος (Basil). From βασιλεὺς (basileus), king. Commonly used in Cyprus.

Βάσω, Vaso, Baso: Regal. Informal variant of Βασίλειος (Basil). From βασιλεὺς (basileus), king.

Βάτων, Vaton, Baton: Avant-garde, brave. From βαίνω (vaino), to advance.

Βγένω, Vgeno: Informal variant of Εὐγενία (Eugenia): Of noble origin and manner. From εὖ (eu), good, and γένος (genos), origin, descent.

Βελλερεφόντης, Vellerephontis, Bellerephontes:  He who slays, presumably, what is evil. From βέλλομαι (vellomai), to desire, and φονεύς (phoneus), slayer.

Βερενίκη, Verenike, Berenice, Veronica: Victorious. From φέρω (to bring) and νίκη (nike), victory.  Macedonian variation of Φερενίκη.

Βερενικίδης, Verenikidis, Berenicides: Victorious. From φέρω (to bring) and νίκη (nike), victory.  Macedonian variation of Φερενίκη.

Βερoνίκη, Veroniki, Veronica: Victorious. Variation of Βερενίκη (Verenike), victorious. From φέρω (to bring) and νίκη (nike), victory.

Βησσαρίων, Vissarion, Bissarion: Cultivated. From βῆσσα (vissa), wooded valley.

Βίας, Vias, Bias: Robust. From βία (via), bodily strength.

Βιβὴ, Vive, Vivi: Informal variant of Παρασκευὴ (Paraskevi), one who prepares. From παρασκευάζω (paraskevazo), to prepare.

Βίκη, Vike, Vicky: Regal. Informal variant of Βασιλική (Vasiliki). From βασιλεὺς (basileus), king.

Βιολάνθη, Violanthi, Violanthe: Violet flower. From the medieval βιόλα (viola), derived from the Latin viola which is a cognate of ἲον (ion), violet, and ἀνθὸς (anthos), flower.

Βιολέτα, Violeta, Violet: Violet. From the medieval βιόλα (viola), derived from the Latin viola which is a cognate of ἲον (ion), violet.

Βιοτέλης, Viotelis, Bioteles: He who lives life to the fullest. From βιόω (vioo), to live, and τέλος (telos), end, goal.

Βιότη, Vioti, Biote: Lively. From βιοτή (vioti), life, lifestyle.

Βίοττος, Viottos, Biottos: Lively. From βιοτή (vioti), life, lifestyle.

Βίτων, Viton, Biton: Lively. From βιοτή (vioti), life, lifestyle.

Βίων, Vion, Bion: βιόω ζω ο αιώνιος

Βλάσης, Vlasis, Blaise: Budding. From βλαστὸς (vlastos), bud, sprout, blastus. Informal variant of Βλάσιος (Vlasios).

Βλάσιος, Vlasiοs, Blaise: Budding. From βλαστὸς (vlastos), bud, sprout, blastus.

Βλάστος, Vlastos, Blastus: Budding. From βλαστὸς (vlastos), bud, sprout, blastus. Also see Βλάσιος.

Βλέπης, Vlepis, Blepes: Insightful. From βλέπω (vepso), to see.

Βλέπυρος, Vlepyros, Blepyrus: With a fiery look. From βλέπω (vepso), to see, and πῦρ (pyr), fire.

Βλεψίας, Vlepsias, Blepsias: Insightful. From βλέψις (vepsis), the act of sight.

Βουβάλη, Bouvali, Bubale: Antelope-like. From βούβαλις (vouvalis), African antelope.

Βουκόλος, Voukolos, Bucolus: A bucolic herdsman. From βοῦς (vous), cow.

Βούλα, Voula, Boula: Preparing. Informal variant of Παρασκευή (Paraskevi), preparation.

Βούλων, Voulon, Boulon: Decisive. From βούλομαι (voulomai), to desire and act upon your desire.

Βούσελος, Vouselos, Buselus: Fragrant. From βουσέλινον (vouselinon), myrrh.

Βούτης, Voutis, Boutes: Herdsman. From βοῦς (vous), cow.

Βρασίδας, Brasidas: Ebullient, zestful. From βράσις (brasis), boiling.

Βριάρεως, Briareos: Robust, powerful. From βριαρός (vriaros), strong.

Βρισεύς, Briseus: Abundant. From βρίθω (vritho), to be laden with, to abound.

Βρισηίδα, Briseida:  Abundant. Informal variant of Βρισηίς (Briseis). From βρίθω (vritho), to be laden with, to abound.

Βρισηίς, Briseis:  Abundant. From βρίθω (vritho), to be laden with, to abound.

Βροτάναξ, Brotanax: Mortal king. From βροτὸς (vrotos), mortal, and ἂναξ (anax), king.

Βρυασσίς, Βρυασσὶς, Bryassis: Delightful. From βρυασμός (vryasmos), delight, lust.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s