Γαῖα (Gaea) – Γῶγος (Gogos)

Γαῖα, Gaia, Gaea: Of the earth. From γῆ (ge), earth.

Γάκης, Gakes: Informal variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον (ergon), work, action.

Γαλάτεια, Galateia, Galatea: White, milky. From γάλα (gala), milk.

Γαλήνη, Galene, Galina, Galen: Calm, serene. From γαλήνη (galene) calmness, stillness (particularly of the sea).

Γαληνός, Galenos, Galen: Calm, serene. From γαλήνη (galene) calmness, stillness (particularly of the sea).

Γανυμήδης, Ganymedes: Meant to please.  From γάνυμαι (ganymai), to feel bliss, and μῆδος (medos), to draw plans. Name of Zeus’s boy toy, if you would pardon the expression.

Γαρυφαλλιά, Garyphalia: Beautiful as a carnation. From Latin garofulum < καρυόφυλλον (karyophyllon), carnation.

Γάστρων, Gastron: Portly. From γάστρις (gastris), pot-bellied

Γελάσιος, Gelasios, Gelasius:Mirthful, from γελάσκω (gelasko), to laugh, to smile.

Γέλως, Gelos: Mirthful, from γελάσκω (gelasko), to laugh, to smile.

Γενέθλιος, Genethlios, Genethlius: Of the same origin. From  γενέθλης (genethles), of like race or blood.

Γενετυλλίς, Genetyllis:  Of one’s hour of birth. From γενετή (genete), hour of birth. Name of the goddess of one’s birth hour.

Γεράσιμος, Gerasimos: Honoring, honored. From γέρας (geras), honor, award.

Γερόντιος, Gerontios, Gerontius: Dignified. From γέρων (geron), dignified elder.

Γέρων, Geron: Dignified. From γέρων (geron), dignified elder.

Γεωργία, Georgia: A well-cultured person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον(ergon), work, action.

Γεώργιος, Georgios, George: A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον(ergon), work, action. Probably the most frequently used Greek name today.

Γεωργούσης, Georgousis: Informal variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον(ergon), work, action. Probably the most frequently used Greek name today.

Γιωργάκης, Giorgakis: Diminutive variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον (ergon), work, action.

Γιούλα, Gioula, Youla: Youthful. A diminutive of Ἰουλία (Julia). From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Γιουλία, Gioulia, Julia: Youthful. A form of Ἰουλία (Julia). From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Γιουλιανός, Gioulianos, Julian:   Youthful. A form of  Ἰουλιανός (Julian). From ἴουλος (ioulos) the fist fuzz appearing on the face of an adolescent boy.

Γιουλίτα, Gioulita, Gioulita: Youthful. A diminutive of Ἰουλία (Julia). From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Γιουλίτη, Gioulite, Julite: Youthful. A diminutive of Ἰουλία (Julia). From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Γιουλίτσα, Gioulitsa, Julie: Youthful. A diminutive of Ἰουλία (Julia). From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Γιουλίττα, Gioulitta, Julietta:  Youthful. A diminutive of Ἰουλία (Julia). From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Γιουλίττη, Gioulitte, Juliette: Youthful. A diminutive of Ἰουλία (Julia). From  ἴουλος (ioulos) the fist downy fuzz appearing on an adolescent.

Γιώργης, Giorges, Georgie: Diminutive variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον (ergon), work, action.

Γιώργος, Giorgos, Yorgos: Diminutive variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον (ergon), work, action.

Γιωρίκας, Giorikas, Yorikas: Pontian variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον (ergon), work, action.

Γιώτα, Giota, Yiota: Informal variant of Παναγιώτη (Panagiotes): All-holy. From πᾶς (pas), all, and ἅγιος (philos), sacred, holy.

Γιώτης, Giores, Yiotis: Informal variant of Παναγιώτη (Panagiotes): All-holy. From πᾶς (pas), all, and ἅγιος (philos), sacred, holy.

Γκόλφω, Golpho: Precious, jewel. From ἐγκόλπιον (egkolpion) an amulet worn on one’s bosom, usually of religious significance.

Γλαυκίας, Glaukias, Glaucias: Gleaming. From γλαῦκος (glaukos), gleaming, bluish.

Γλαύκιππος, Glaukippos, Glaucippus: A gleaming horseman. From γλαῦκος (glaukos), gleaming, and ἵππος (hippos), horse.

Γλαῦκον, Glaukon, Glaucon: Gleaming. From γλαῦκος (glaukos), gleaming, bluish.

Γλαῦκος, Glaukos, Glaucus: Gleaming. From γλαῦκος (glaukos), gleaming, bluish.

Γλαύκων, Glaukon, Glaucon: Gleaming. From γλαῦκος (glaukos), gleaming, bluish.

Γλυκανθίς, Glykanthis, Glycanthis:  Sweet blossom. From γλυκύς (glykys), sweet, and ἄνθος (anthos), flower, blossom.

Γλυκέρα, Glykera, Glycera: Sweet. From γλυκερός (glykeros), sweetish < γλυκύς (glykys), sweet.

Γλυκερία, Glykeria, Glyceria: Sweet. From γλυκερός (glykeros), sweetish < γλυκύς (glykys), sweet.

Γλυκέριος, Glykerios: Sweet. From γλυκερός (glykeros), sweetish < γλυκύς (glykys), sweet.

Γρηγόριος, Gregorios, Gregorius, Gregory: Vigilant, heedful. From γρήγορος (gregoros), vigilant, sleepless.

Γλύκων, Glykon, Glycon: Sweet. From γλυκύς (glykys), sweet.

Γνάθιος, Gnathios, Gnathius: Big-jawed. From γνάθος (Gnathos), jaw.

Γνίφων, Gniphon: Frugal. From γνίφων, (gniphon), niggard.

Γοργίας, Gorgias: Fierce and swift. From γοργός (gorgos),  fierce, terrible, swift.

Γόργιππος, Gorgippos, Gorgippus: A fierce horseman. From γοργός (gorgos), fierce, terrible, swift, and ἵππος (hippos), horse.

Γοργίων, Gorgion: Fierce and swift. From γοργός (gorgos), fierce, terrible, swift.

Γούσης, Γousis: Informal variant of Γεωργούσης (Georgousis), itself a variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον(ergon), work, action. Probably the most frequently used Greek name today.

Γοργώ, Gorgo: Fierce and swift. From γοργός (gorgos), fierce, terrible, swift.

Γραφίς, Graphis: A scribe, or she who knits. From γραφίς (graphis), writing or knitting instrument.

Γραμματικὴ, Grammatike: Scholarly. From γραμματικός (grammatikos), knowing one’s letters, a good scholar.

Γρηγόρης, Gregores, Gregory: Informal variant of Γρηγόριος (Gregory). Vigilant, heedful. From γρήγορος (gregoros), vigilant, sleepless.

Γρηγορία, Gregoria: Vigilant, heedful. From γρήγορος (gregoros), vigilant, sleepless.

Γρηγόριος, Gregoriοs, Gregory: Vigilant, heedful. From γρήγορος (gregoros), vigilant, sleepless.

Γρύλλος, Gryllos, Gryllus: Pig-like. From γρύλλος (gryllos), piglet.

Γρύλων, Grylon: Pig-like. From γρύλως (grylon), piglet.

Γύλης, Gyles: He who provides goods and supplies. From γύλιος (gylios), a military pouch used to carry food supplies.

Γύλων, Gylon: He who provides goods and supplies. From γύλιος (gylios), a military pouch used to carry food supplies.

Γῶγος, Gogos: Diminutive variant of Γεώργιος (George). A well-culture person. From γεώργιν (georgion), cultivatable < γῆ (ge), earth and ἒργον (ergon), work, action.

© Paul Pan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s