Ταβιθά (Tabitha) – Τσιτσέκα (Ciceka)

Ταβιθά, Tabitha: Gazelle, in Aramaic.

Τάκιτος, Tacitus: Tacit, silent in Latin.

Ταμάρα, Tamara: Palm tree, in Hebrew.

Ταράσιος, Tarasios: From the town  of Taras in Italy.

Ταρσία, Tarsia: From the town  of Taras in Italy.

Τζανετίνα, Janetina: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τζανέτος, Janetos: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τζανής, Janis: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τζαννετάκης, Jannetakis: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τζαννετάκος, Jannetakos: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τζαννέτος, Jannetos: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τζαννής, Jannes: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τζένη, Jenny: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννα (Joanna).

Τζοάννα, Joanna: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννα (Joanna).

Τζοβάνα, Jovana: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννα (Joanna).

Τζουζέπε, Giuseppe: He will add, from the Hebrew name יוֹסֵף  (Yosef).

Τζώνης, Johnny: Yahweh is gracious, from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan); a form of Ἰωάννης (John).

Τσιτσέκα, Ciceka: Flowery, from the Turkish çiçek.

© Paul Pan